سام. میم. عاصی

!! Dreamer, iNotes writer, personal blogger, casual lover, free lancer, midnight hunter, summer hater.. I'm none of that

سام. میم. عاصی

!! Dreamer, iNotes writer, personal blogger, casual lover, free lancer, midnight hunter, summer hater.. I'm none of that

سام. میم. عاصی
پیام های کوتاه
  • ۶ خرداد ۹۷ , ۲۲:۳۵
    کما

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۸
مهر

دچار سردرگمیَ ـم

توی زنجیر حرف هایی که گفتنش دردست و نگفتنتش نیز هم..

  • mi nOr