سام. میم. عاصی

!! Dreamer, iNotes writer, personal blogger, casual lover, free lancer, midnight hunter, summer hater.. I'm none of that

سام. میم. عاصی

!! Dreamer, iNotes writer, personal blogger, casual lover, free lancer, midnight hunter, summer hater.. I'm none of that

سام. میم. عاصی
پیام های کوتاه
  • ۶ خرداد ۹۷ , ۲۲:۳۵
    کما

This machine will,will not communicate

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۴۱ ق.ظ
می رود ایده هایش را به کسی می گوید که فکر می کند که فکر می کند
او تنها نیست
اهل تماشاست
اهل حرف زدن است
البته نه با هر کسی
با هر که فکر می کند که فکر می کند
با هر که نطفه ش را با ماله اعتماد ریخته باشند
بعد می آید نتایجش را به منه کج می گوید
من فکر نمی کنم
هیچ وقت نکرده ام
فقط مثل خر سر تکان میدهم
یا مثل سگ درونم دم
  • ۹۶/۰۳/۲۰
  • mi nOr